Chén em vợ mỗi đêm mà vợ không hay biết

Cứ nửa đêm là anh rể mò sang tìm lồn em vợ để mần, cô em vợ trả vờ không biết để anh rể tự ý nhét cu vào lồn địt cho sung sướng cái lồn dâm mỗi đêm.